Gloser

Gjennom gloseverktøyet vil du kunne:  

  • øve ordforråd på en oversiktlig og strukturert måte 

  • øve på gloser til et av kapitlene/temaene i læreboka