Gloser

Gjennom gloseverktøyet vil du kunne:  

  • øve ordforråd på ein oversikteleg og strukturert måte 

  • øve på gloser knytte til eit av kapitla/temaa i læreboka