Willkommen!

På fagnettstaden til Weiter geht’s finn du mange ulike ressursar for å lære tysk. Her finn du alt frå lydklipp og interaktive oppgåver til vitsar, songar og informasjon om tysk kultur. 

Nettstaden inneheld også eit oversiktleg grammatikk- og gloseverktøy, som byggjer på oppdatert kunnskap om læring av framandspråk på nett.